Skydda dig själv, råd när du tar kontakt

Att bli en källa, en whistleblower, och ta sitt ansvar som medborgare är ett viktigt men inte ett enkelt beslut. Det finns risker. Sveriges Radio skyddar din identitet och din rätt att vara anonym när din information väl är här. Du bör dock tänka på din säkerhet när du avgör på vilket sätt du ska ta kontakt med Sveriges Radio. Om du är oförsiktig kan du göra misstag som gör att en tredje part kan förstå att det är du som skickat informationen till Sveriges Radio.

Det finns många berättelser eller information som du öppet kan berätta för oss på Sveriges Radio. Berättelser som i en demokrati inte kan anses vara riskabla att berätta om, det går fortfarande att ringa till en journalist på Ekot eller knacka på hos en lokal kanal och fika med en reporter. Men det finns tillfällen då information som du vill ge oss är känslig att ge, då ska du tänka på vad du gör. Du bör noggrant fundera igenom hur du ska skydda dig, det är du som avgör säkerhetsnivån när du kontaktar oss. Här är några råd.

Att vara anonym
Om du vill lämna känslig information till Radioleaks och vara anonym så är det allra viktigaste att skydda dig så att din IP-adress är svår att spåra. Sitt inte på jobbet utan gå till ett Internetcafé eller ett vanligt café med ett öppet nätverk, betala allt kontant. Om det inte finns ett sådant café där du bor så kolla närmaste större ort, ta en busstur en dag, köp en fika och skicka information till Radioleaks.

För att göra det svårare för någon att spåra dig bör du överväga att använda en anonymiseringstjänst. I grunden är det en tjänst som gör att din IP-adress, din dators adress, inte ska vara synlig för någon som vill spåra din kommunikation. Tänk då på att använda det redan från början, till exempel innan du skapar ditt anonyma mejlkonto och sedan fortsätta använda det när du lämnar över information.

Det finns många sådana tjänster, både svenska och utländska, sök på Internet efter anonymiseringstjänster, så hittar du fram. Många av dom är betaltjänster, men det finns också de som är gratis.

De flesta går ut på att din dator kommunicerar med deras och från deras dator går du sedan ut på nätet. För den som då vill spåra dig så kommer de till adressen på datorn som företaget har, sedan ska det vara stopp, enbart de som sköter den anonymiseringstjänst du använder vet sedan att det var du som surfade. Även de här företagen kommer dock att samarbeta med myndigheter om det är så att ett brott misstänks, så läs villkoren för tjänsten, ställ frågor till dem som driver den, om vilka villkor som gäller.

Väljer du en utländsk tjänst så fråga dem om hur lagstiftningen i det landet påverkar den information om dig som de har sparat. Om du väljer en utländsk tjänst så tänk också på att din information då garanterat passerar nationsgränser och att du då är möjlig att spåra även för svensk signalspaning.

Skicka mejl
Använd inte din arbetsdator. Där kan all trafik loggas och vilka kontakter du tagit kan vara synligt för din arbetsgivare. Din arbetsgivare kan dessutom ha möjlighet att söka igenom dina mejl. Är det en privat arbetsgivare har den också rätt att efterforska vem som läckt information, det gäller inte myndigheter, där skyddas du av efterforskningsförbudet som står i vår grundlag.

Om du har möjlighet, använd ett internetcafé där du inte behöver legitimera dig för att använda datorn, betala med kontanter. Finns inget internetcafé där du bor, ta en busstur till en större ort i närheten. Om det finns ett öppet trådlöst nätverk där du bor, använd det. Om du inte vet hur du ska göra, kontakta gärna oss på Radioleaks.

Ska du skicka information per mejl så skapa ett anonymt mejlkonto, med andra ord fyll inte i någon personlig information. Det är säkrare än din jobbmejl och passar för information som inte är mycket känslig. Tänk dock på att om du skickar mejl från ett anonymt mejlkonto så innebär det inte automatiskt att du är anonym, hur du skickar mejlet är viktigt.

Av de vanligaste mejloperatörerna är idag Gmail att föredra framför Hotmail eller Yahoo. Med de flesta mejl följer information med om var mejlet skapades, din dators IP-adress, och hur det har skickats genom Internet. Din IP-adress är synlig för den som får mejlet när du skickar via både Hotmail och Yahoo. Gmail väljer att inte visa den adressen, i ett mejl från Gmail kan man se att det kommer från en server bland många andra på Google. Det finns andra mejltjänster på nätet som är ännu säkrare, några exempel är Hushmail och Countermail.

Den som sköter mejltjänsten kan dock se vilken IP-adress din dator har när du skapat kontot eller skickat mejlet. Det gör dig via leverantören spårbar.

Datalagring
Det så kallade datalagringsdirektivet gäller nu i Sverige, det innebär att de som levererar telefoni och internettjänster är skyldiga att spara information om kundernas samtal, sms och internetaktivitet. Operatören spara information om kommunikationen i 6 månader. Det som sparas är till exempel uppgifter om vem som kommunicerade med vem, när det skedde och var de befann sig. Den informationen kan begäras ut av brottsbekämpande myndigheter som till exempel polisen. Det finns operatörer som av det skälet sparar så lite information som möjligt om vem du är och hur du kommunicerat. Det är en god idé att fråga din operatör hur dem tänker och hur de sparar vad du gjort.

Anonymt nätverk
Det finns ett sätt att göra sig anonym på Internet som kallas Tor, som är gratis. Det är förenklat ett stort nätverk av datorer som är kopplade till varandra. Din dator ansluter sig till nätverket vid en punkt. Utan att du märker det studsas du sedan runt i nätverket tills du kommer till en utgång, där kommer du ut på nätet och kan surfa runt. Den som då vill spåra vem du är kan se var du kom ut, och det är en annan IP-adress än din egen. Informationen inne i Tor-nätverket är krypterad (läs mer på torproject.org). Det finns dock svagheter med Tor. Där informationen kommer ut, det kallas en exit-node, där kan en tredje part bevaka och samla informationen som kommer ut. Det är därför viktigt att du skyddar dig innan du kopplar upp dig mot Tor, att den information som du avser lämna i så fall redan är krypterad.

Telefon
Ring inte från jobbet eller via jobbets mobiltelefon, det gör det möjligt för din arbetsgivare att ta reda på vem som hört av sig till Sveriges Radio. Använd din privata telefon. Är det känslig information så köp anonymt ett kontantkort till din telefon. Registrera inte kontantkortet med personlig information, betala med kontanter. Är det mycket känslig information, köp regelbundet nya kontantkort med kontanter och byt ofta.

I din telefon kan det finnas loggar över hur du har kommunicerat, radera dom regelbundet. Dessutom finns ett så kallat IMEI nummer kopplat till varje mobiltelefon som gör att den enskilda fysiska telefonen är spårbar och möjlig att identifiera, den informationen finns lagrad hos operatören.

Om du ska hantera extremt känslig information, skaffa då en billig telefon, utan att köpet går att koppla till dig. Släng sen, eller förstör med jämna mellanrum både telefon och kort och skaffa nya.

Metadata
Om du anonymt vill lämna information till Sveriges Radio som finns sparat som en fil. Tänk på när du sparar filen att rensa bort så kallad metadata. Det kan vara uppgifter om vem som skrivit, till exempel ett word-dokument, eller uppgifter om när och var det skapats. Det är viktigt för att minimera riskerna för dig om din fil snappas upp av en tredje part innan det når Sveriges Radio. Oavsett om du gjort detta eller inte avslöjar Sveriges Radio inte identiteten på våra källor.

Skicka med post
Vill du skicka något fysiskt till oss, som ett USB-minne, en CD eller ett brev. Tänk på att post inte alltid är en säker väg.

Postens personal har inte rätt att öppna eller granska innehåll i försändelser, men postens personal har instruktioner att tillkalla polis om de stöter på misstänkta försändelser.

En domstol kan besluta om kvarhållande av post. Vid dessa tillfällen hålls posten kvar på postkontoret till dess polis eller åklagare beslutar om att beslagta försändelsen. Att posten hålls kvar kommer inte att meddelas till mottagaren.

Polis och åklagare har rätt att ta ett brev eller paket i beslag, om brottsmisstanken kan ge ett straff på minst ett års fängelse. Posten samarbetar då med polisen. När polisen beslagtagit ett brev tar polisen ansvaret för den. Om brevet sedan lämnas tillbaka till Posten kommer Posten att skicka iväg det till mottagaren, men Posten ser det inte som sin uppgift att säga något till mottagaren om att polisen haft med försändelsen att göra. Även ett rekommenderat brev kan beslagtas av polis, om du som mottagare frågar efter ditt rekommenderade brev kommer posten att be dig kontakta polisen.

När informationen är av känslig natur och du vill överlämna något fysiskt till Sveriges Radio är det en fördel om du etablerar en säker kontakt med oss personligen och sedan överlämnar din information till oss vid ett möte, ett möte som ske var som helst, även i Sveriges Radios lokaler.