"Bygg långt från korna på Geddeholm"

-Bygg så långt från ladugården som möjligt, annars kommer de boende att klaga. Det säger några av de som idag bor ute i Geddeholm utanför Västerås, där kommunen nu ska bygga 5 000 nya bostäder.

Uppemot 15 000 personer kommer enligt planerna att bo i Geddeholm inom 20-30 år.

Västerås stad presenterade i går två alternativ, i det ena förslaget ska både småhus och flerbostadshus byggas i små byar, framför allt i skogen och på ängarna snett bakom ladugården, och på det berg som vetter mot flygplatsen.

Det blir både småhus och flerbostadshus, på sikt också skolor och förskolor, kollektivtrafik, badplatser och en ny väg in till Västerås. I det förslaget bygger man ganska nära ladugården.

I det andra förslaget samlas bostäderna i två stora enheter och avståndet till godset, ladugården och kohagarna är större.

Magdalena Widegren jobbar som djurskötare i Geddeholm och hon bor med familjen alldeles intill ladugården. Hon gillar det förslag som föreslår bostäder en bit bort från godset.

- De boende kommer att tycka att det är pittoreskt med korna i början, men när tvätten som hängt ute börjar lukta ko och flugorna gör det omöjligt att sitta ute och fika i trädgården så är det inte lika roligt längre, säger Magdalena Widegren.

Idag bor det ett 50-tal familjer ute i Geddeholm. En annan av dem är Ove och Anna Gunnesson och deras barn.

De har svårt att förstå hur området ska bli lönsamt, och hur man ska locka ut barnfamiljerna.