Gemensamma EU-regler ska lösa tvister enklare

2:57 min

E-handeln på nätet ökar, liksom konsumenternas klagomål på det som de köpt. Men i framtiden ska det bli enklare att lösa tvister mellan köpare och säljare på nätet, inom hela EU.

EU har nu kommit överens om gemensamma konsumentpolitiska regler. Alla länder måste ha en instans liknande allmänna reklamationsnämnden och via en gemensam portal ska kunder kunna klaga på en vara på sitt eget språk. Konsumentminister Birgitta Ohlsson välkomnar de nya reglerna.

– Det här kommer att stärka konsumentskyddet på ett väldigt fint sätt i Europa, för att vi blir allt rörligare som konsumenter, säger Birgitta Ohlsson (FP).

– Vi handlar mer via nätet och vi handlar mer via andra länder. Det här ger också ett bättre konsumentskydd på nätet, enklare och smidigare.

Efter flera års arbete är nu alla bitar, utom det sista formella beslutet i ministerrådet, på plats för EU:s nya konsumentpolitik.

Ett tvingande direktiv gör att alla länder måste skaffa sig nationell tvistlösning utanför domstolarna, för konsumenter som är missnöjda med ett köp. Alltså den uppgift som i Sverige sköts av Allmänna reklamationsnämnden, ARN.

Dessutom har EU antagit en förordning om att e-handelstvister ska lösas via en gemensam EU-portal. Konsumenten anmäler sitt missnöje med en säljare, på sitt eget modersmål. Anmälan översätts på plattformen och skickas till säljarens motsvarighet till ARN. Arbetet med plattformen är redan i gång, men den beräknas inte vara klar förrän i slutet av 2015.     

– Det här den första onlineplattformen för konsumenttvister vi får nu, vid e-handel. Så det här är någonting nytt. Jag applåderar det, jag tycker att det är ett bra steg i rätt riktning, säger Birgitta Ohlsson.

Möjligheten att göra en anmälan via nätet, i stället för att skriva och skicka papper fram och tillbaka, ökar antalet anmälningar.

Det visar ARN:s statistik, där antalet anmälningar steg med drygt 23 procent förra året, efter att ett enklare anmälningssystem via nätet införts. Och hos Konsument Europa i Sverige, som hjälper konsumenter som är missnöjda med köp i andra EU-länder, där märker man att just e-handelsärendena ökar, från 43 procent 2011 till 57 procent av totalt 3 300 ärenden förra året.

Men även om handeln över gränserna ökar, så finns det fortfarande mycket kvar att göra för att förbättra för de svenska konsumenterna här hemma, påpekar Birgitta Ohlsson.

En utredning som presenterades förra sommaren visade att det konsumentstöd som finns i dag, baserat på kommunernas insatser är "okänt, ojämlikt, orättvist och otydligt". Därför föreslogs ökat ansvar från statens sida, och det är ett förslag med den inriktningen som konsumentministern arbetar med nu.

– I dag är det ju så att det är upp till kommunerna själva att bestämma om man vill ha kommunala konsumentvägledare eller inte. Det är ingenting som man kan tvinga fram från ministerhåll, på grund av det kommunala självstyret.

– Där har vi sett ett behov av att man också måste skaffa ett nationellt konsumentstöd, där du oberoende av var du råkar bo i Sverige ska få tillgång till det.

Det låter dyrt?

– Det är klart att det kommer att kosta en hel del pengar att bygga upp ett sådant system, men det är kanske också den absolut viktigaste konsumentlag som vi har att jobba med den närmaste tiden, definitivt, säger Birgitta Ohlsson.