Bättre könsfördelning på Gotland

Könsfördelningen på landets högskolor är fortfarande mycket ojämn. Tre av fyra studenter går på kurser med ojämn könsfördelning. Det visar färsk statistik från Högskoleverket.  
Endast 25 procent av studenterna går på kurser med jämn könsfördelning. Med jämn könsfördelning menas att andelen män respektive kvinnor ligger inom intervallet 40-60 procent. Högskolan på Gotland är lite bättre än riksgenomsnittet: 30 procent av studenterna går på kurser med jämn könsfördelning.