Slutförvar av använt kärnbränsle blir musikal

1:42 min

Just nu jobbar elever från de estetiska programmen på Bruksgymnasiet i Gimo med det som ska bli en musik teater om slutförvaret. SKB, svensk kärnbränslehantering, räknar med att det tar hundratusen år innan kärnkraftverkens använda kärnbränsle blir ofarligt för omgivningen, något som väcker både tankar och känslor.

- Det är en del ångest men känns också spännande säger Frida Åhr, teaterelev och frågar sig:

- Hur långt räcker det? Kommer det klara sig in i framtiden eller kommer det krascha om några hundra år?

Musikeleven Emma Andersson berättar att de har fått göra studiebesök både på Forsmarks kärnkraftverk och hos SKB, Svensk kärnbränslehantering, som vill bygga slutförvaret:

- Jag tycker att det är väldigt intressant och det är bra att någon försöker göra någonting av det och har en idé. Sen hoppas jag bara att det ska fungera, säger hon.  

Forsmark är just nu toppalternativet för att bygga ett slutförvar och planen är att borra sig flera hundra meter ner i berget och kapsla in avfallet där. Det är SKB själva som föreslagit att eleverna skulle kunna jobba kring slutförvaret och de kommer också vara med och sponsra ljud och ljus till föreställningen. 

Går det utan att lärare och elever känner sig bundna att göra en kärnkraftsvänlig pjäs?

- Absolut, vi har skirvit ett kontrakt om att vi är helt fria att framföra de åsikter som vi och eleverna har, säger dramaläraren Gunbritt Henricsson.

- Det är vårt uppdrag att vi via våra konstuttryck ska få folk att tänka till, precis som våra elever nu har tänkt till, säger hon.