Börserna stiger med nya rekord

2:31 min

Flera av de stora börsindexen ligger på rekordnivåer och det är USA:s ekonomi som är drivkraften. I Frankfurt nådde världsindex idag den högsta nivån sedan 2008.

Kanske har vårens tvekan äntligen ersatts av knoppar som brister och det gör inte särskilt ont på finansmarknaderna. Tvärtom kan man säga.

USA:s ekonomi har visat flera tecken på att en återhämtning är på väg och att det kanske rent av har vänt upp syntes i förra veckan när arbetslöshetssiffran hamnade på den lägsta nivån på fyra år.

Idag har börsindex i Tokyo nått rekordnivå, som en reaktion på USA-siffrorna i fredags. Eftersom Japan hade helg i går kom den fördröjda reaktionen idag.

Börsindex i Frankfurt har nått ny rekordnivå, och passerade rekordet från juli 2007. Flera av breda världsindex som mäter börserna i ett stort antal länder, är på toppnivå eller på väg till nivåer från 2008, alltså tiden före finanskraschen.

Samma utveckling skedde i USA redan i april, när både Dow Jones och det bredare S&P 500-indexet var tillbaka på rekordnivåerna från 2007.

Centralbankernas stimulansåtgärder börjar ge resultat. Europeiska centralbanken sänkte ju sin ränta lite överraskande i förra veckan, och budskapet från japanska och amerikanska centralbankerna är att de kommer att fortsätta att stödja tillväxtskapande åtgärder.

Låga räntor alltså.

De tioåriga statsobligationsräntorna har pressats ner i eurozonens krisländer, när finansmarknadernas förtroende har stärkts av ECB:s tydliga stöd till stimulanser. Om man försöker läsa av eurokrisens tillstånd i obligationsräntornas utveckling hittills i år så är eurokrisen nästan över nu.

En annan konsekvens av finansmarknadernas vårkänslor är att råvarupriserna börjar vända upp. Kopparpriset har vänt upp, råoljepriset som var på väg att dyka rejält i mars, har också vänt upp. Andra metaller handlas också upp. Det går att ana en ökad efterfrågan.

I Australien, som har haft en rekordlång råvaruboom på grund av stark efterfrågan från Kina, har centralbanken idag sänkt räntan till rekordlåg nivå, för att stimulera ekonomin och kompensera för att Kinas efterfrågan har mattats.

Senare i veckan ligger fokus på Kina, som är världens näst största ekonomi. Aprilsiffror över Kinas handel och inflation och utlåning kommer att sätta ackordet för finansmarknaderna den närmaste tiden.

Eftersom finansmarknaderna anses ligga sex månader före så kan man i konjunkturtermer nu kanske mer tala om höstljusning är sommartider, hey-hey.