Slutförvarat atomskrot måste tas upp igen

2:02 min

Flera tusen tunnor med radioaktivt avfall som var planerade att slutförvaras har visat sig innehålla stora mängder kvicksilver och andra vätskor. Något som inte är tillåtet i slutförvaret. Nu måste en anläggning för flera hundra miljoner kronor byggas för att öppna upp tunnorna och behandla avfallet, enligt Sven Ordéus som är vd på bolaget SVAFO.

I en lagerlokal i Studsvik i Sörmland står drygt 7 000 stora, gula plåttunnor i långa, prydliga rader. De innehåller låg- och medelaktivt avfall från det tidiga svenska kärnkraftsprogrammet, alltså 60, 70 och 80-talen och när tunnorna nyligen undersöktes så framkom att många av dem innehåller ämnen som de inte borde innehålla, bland annat plutonium och stora mängder vätska.

Just vätska får inte förekomma i slutförvaret. Sammanlagt rör det sig om nästan 5 kubikmeter vätskor, bland annat uppemot 65 kilo kvicksilver. Tunnorna som färdigställts för att senare skickas till ett slutförvar måste nu därför istället öppnas upp.

– Det innebär att vi måste bygga en hanteringsanläggning på plats. Man ska alltså jobba på distans och öppna upp de här. Man kan rena och gjuta in vätskor så de blir i fast form för att sedan kunna slutförvara dem, berättar Sven Ordéus vd på bolaget SVAFO

Den nya anläggningen kommer att betalas av kärnkraftsbolagen. En kostnad som i slutändan hamnar på elräkningen.
– Man får nog räkna med att det kommer att kosta ett antal hundra miljoner att bygga en sådan anläggning, enligt Sven Ordéus.

Ett annat problem är att ytterligare 2844 likadana tunnor redan har skickats till slutförvar, det vill säga packats in i ett bergrum femtio meter under havet vid kärnkraftverket Forsmark i Uppland. Nu misstänks de också innehålla förbjudna ämnen. Därför måste de nu så att säga exhumeras, alltså återtas ur sin eviga grav för att undersökas.

Företaget SKB som äger slutförvaret säger att upptagningen av tunnorna inte har med risker för strålskador att göra, utan beror på att man vill försäkra sig om exakt vad som ligger i slutförvaret.