Kampanj för facket

SSU i Sörmland ska starta en kamanj i sommar för att få fler ungdomar att bli fackligt engagerade.
Kampanjen inleds med anledning av att allt färre ungdomar väljer att gå med i facket. Antalet medlemmar i LO-facken har minskat med 2.5 procent under det senaste året.