Uppgörelse kan rädda jobb i Rüsselsheim

En uppgörelse mellan fack och Opel-ledningen i tyska Rüsselsheim är mycket nära. Enligt uppgifter i tysk press går tyska Rüsselheim segrande ur striden med Trollhättan om produktionen av den kommande mellanklassbilen.

Nu rör det sig bara om finjusteringar, säger förhandlare till dagstidningen Handelsblatt. Uppgörelsen är smärtsam för de Opelanställda, men alternativet vore än värre, heter det.

Facket accepterar en rad besparingar. Det blir inga avtalsmässiga lönepåslag fram till år 2008 och den 13:e månadslönen, som är en årsgratifikation i Tyskland, stryks till 70 procent.

Raster slopas
Tempot i produktionen höjs genom större flexibilitet.

Den återhämtningspaus som en arbetare vid bandet har kortas eller tas bort helt. Dessutom införs specialskift utan övertidsersättning.

För den anställde rör det sig om kännbara lönesänkningar.

Garantier för Rüsselsheim
I utbyte erbjuder Opel-ledningen garantier för att produktionen blir kvar i Rüsselsheim i framtiden. Hur långt i tiden dessa garantier sträcker sig är inte känt.

Slutsatsen, som flera här i Tyskland drar, är att med en uppgörelse som innehåller alla de nämnda besparingarna och den garanti som Opel-ledningen nu är beredd att ge, är kampen mellan Trollhättan och Rüsselsheim avgjord till tyskarnas fördel.

Rüsselheim finns kvar på bilkartan även i framtiden. Vad som händer med Trollhättan är osäkert.

Enligt Opel-ledningen ska ett definitivt besked komma inom de närmsta veckorna.

Kristian Åström, Berlin
kristian.astrom@sr.se