"Större regioner bättre än landsting"

Ersätt landstingen med större regioner för sjukvården i framtiden. Det föreslår landstingsförbundets ordförande Lars Isaksson på fredagens DN Debatt.

– Landstingen avvecklas i sin nuvarande form och det byggs upp regioner. Vi bygger en regional nivå som har ett demokratiskt inflytande, är demokratiskt valda och ha egen beskattningsrätt.

Samarbete att ta efter
Landstingen som de ser ut i dag är alldeles för små för att bedriva alla typer av sjukvård. Redan i dag sker samarbete mellan många landsting, säger Lars Isaksson.

Region Skåne och Region Västra Götaland är exempel som han tycker är värda att ta efter.

Lars Isaksson ser ingen stor risk med att det blir större avstånd mellan väljare och politiker om landstingen ersätts med regioner.

– Avståndet till den regionala nivån och till landstingsnivån är avsevärt mycket kortare än att flytta allt till en statlig nivå. Där känner jag ingen oro för utvecklingen.

Varför kan staten inte bli ägare av sjukvården?

– Sjukvården ligger väldigt nära människorna och det finns ett oerhört engagemang kring hur sjukvården ska utvecklas. Det ska finnas en stor delaktighet i detta, det är en driftverksamhet som ska ligga väldigt nära, tycker jag.

Längre resor för patienterna
Staten var tidigare ägare till sjukvården och lämnade över den till landstingen just för att det inte fungerade speciellt bra, säger Lars Isaksson.

Utvecklingen av sjukvården de närmaste 10-15 åren kommer att kräva ännu mer av högspecialiserad vård och den kan bara finnas centralt på ett fåtal platser. Därför kommer patienter i Lars Isakssons framtidsvision att kunna välja precis var behandlingen ska göras, men det blir också längre resor för patienterna.

– Det tror jag inte har någon som helst betydelse för patienterna. Nu pratar vi ju inte om närsjukvården och vårdcentralen, utan om den högspecialiserade vården. Där tror jag inte att patienterna bryr sig om de ska åka 10-20 mil till en planerad operation eller en planerad undersökning.

– De kommer om 10-15 år att gå in i sin dator, titta på kvalitetsregistren och bestämma sig för var de vill göra sin undersökning eller operation. Med en total valfrihet i systemet så kommer vi att få se det mönstret, och då måste vi hålla en hög kvalitet, säger Lars Isaksson.

Erik Ridderstolpe
erik.ridderstolpe@sr.se