Ingen ökad oljeproduktion

Opec har inga planer på att öka oljeproduktionen efter den senaste tidens uppgångar för oljepriset, skriver Bloomberg News. Enligt Opec kan prisuppgångarna förklaras av en politisk osäkerhet. Om Opec skulle öka produktionen och den politiska osäkerheten samtidigt åter normaliseras, finns det risk för en priskollaps.