Nu planeras för 350000 Uppsalabor år 2050

1:28 min

Uppsala kommun ändrar nu sin planering för framtiden och siktar på att befolkningsökningen de närmaste årtiondena kan bli kraftigare än man tidigare räknat med.

Kommunen tror att befolkningen kan komma att öka från dagens 200 000 till 350 000 omkring år 2050, och ska nu utreda förutsättningarna för att klara av det, säger Göran Carlén, översiktsplanerare på kommunen.

 – Det är ett väldigt, väldigt kraftigt tillväxttryck mot Stockholm/Uppsalaregionen. Det handlar om vilken mottagningskapacitet vi har. Förmår vi bygga bostäder i den takt som behövs, och utveckla staden på andra sätt också, så finns det förmodligen möjligheter att växa så mycket.

Det är den snabba tillväxttakten i regionen som fått politiker och tjänstemän på Uppsala kommun att både börja tänka längre framåt i tiden och att räkna med större befolkningsökning än tidigare.

Kommunen ska nu börja planera 20 år längre fram än man gjort tidigare, alltså till år 2050. Hittills har kommunen trott på en befolkningstillväxt till det året till runt 300 000 invånare, nu kalkylerar man alltså med ytterligare 50 000.

Den snabba utvecklingen i regionen innebär att alla inte kommer att få plats i Stockholm, och det öppnar möjligheter för Uppsala. Men hur ska då kommunen klara en sån befolkningstillväxt? Det är ju svårt att hitta en bostad redan som det är i dag...

 – Vi har många små tätorter. Där finns det både utrymme och en attraktivitet som gör att en hel del kommer att hända där. Storvreta, Vattholma, Gunsta, Jälla, Vänge...