42 personer vid värmeverk sjuka

1:42 min

Klåda, värmeutslag och feber. Sedan i slutet av mars har 42 personer vid värmeverket i Högdalen i Stockholm blivit mystiskt sjuka.

Anställda och entreprenörer på verket tvingas nu bära munskydd och särskild skyddsutrustning.

Det är entreprenörer som arbetat på värmeverket som drabbats. Vad orsaken är vet ingen i nuläget.

– Vi har tagit in experter för att utreda det här. Vi har läkare inkopplade och institutet för miljömedicin vid Karolinska, säger Ulf Wikström, hållbarhetschef på Fortum värme.

Det har varit ovanligt höga dammhalter i anläggningen och det kan ha varit den utlösande faktorn.

– Vi vet att damm kan orsaka allergiska reaktioner. Men nu när vi städat undan, har läget blivit bättre och det är inte så många som är sjuka längre. Fast vi vill veta säkert vad grundorsaken är.

Det finns ingen anledning för personer i närheten av anläggningen att oroa sig, menar Ulf Wikström.

– Det här är en arbetsmiljöfråga som hanteras internt och allmänheten behöver inte oroa sig. Det går inte heller att smittas.

De som blivit sjuka har arbetat i den del där industri­avfall hanteras.

Enligt Ulf Wikström har entreprenörerna inte blivit sjuka för att de bränner något farligt avfall på värmeverket.

– Vi hanterar inte något sådant avfall och tar stickprov på det vi får in.

I april 2012 berättade Ekot att Fortum skulle ta emot 6 000 ton sopor från Neapel. Sophanteringen i Neapel har kontrollerats av den napolitanska maffian. Dessutom brister kvalitetskontrollerna och sophanteringen i landet kallas urusel av många.

På Filbornaverket i Helsingborg har elektriker tidigare känt av liknande besvär som entreprenörerna i Högdalens värmeverk.

FOTNOT:
Sedan den ursprungliga publiceringen av artikeln har Ekot tagit bort uppgifter från en anonym källa. Vi arbetar vidare med ämnet för att försöka få ytterligare klarhet i vad som hänt, tipsa oss gärna.

Fortum har efter publicering hört av sig och anfört att det saknas koppling mellan de allergiska besvären och de sopor som Fortum tagit emot från Neapel. Enligt Fortum bränns inget avfall från Neapel i Högdalen i dag.
/Anne Lagercrantz, Ekochef