Små skolor får mer pengar

De små enheterna inom grundskolan i Eskilstuna klarar inte av sin verksamhet med nuvarande finansieringssystem eftersom antalet elever minskar. Därför föreslår förvaltningen att små skolor som Barva, Näshulta och Vallby ska få ett riktat grundanslag i år och kommande tre år.
Efter att frågan om antalet elever i förhållande till resurser och kostnader har utretts finns nu ett förslag till en fördelning som barn- och utbildningsnämnden ska fatta beslut om nästa vecka.