Lagrade för mycket avfall

Miljöstationerna i Roma, Hemse och Fårösund lagrade för mycket miljöfarligt avfall under förra året.
Gotlänningarna har blivit bättre på att lämna in miljöfarligt avfall, och det gör att mer än tio ton lagrades under loppet av ett år, och det är mer än vad stationerna har tillstånd till. Därför har miljö-och hälsoskyddskontoret anmält miljöstationerna i Roma, Hemse och Fårösund till åklagare. Tekniska förvaltningen kommer att se över det här och begära tillstånd att lagra mer miljöfarligt avfall i framtiden.