Solberg: Fler friskolor i Norge – men utan vinst

1:40 min

I den svenska skoldebatten hänvisas ibland till Norge, där vinster i skolan är förbjudna. Norska Höyre lovar fler friskolor inför valet i september – men vill inte tillåta vinstutdelning. Partiet vill inte ha en "marknad" på skolans område. Det säger den norska högerledaren Erna Solberg i Ekots lördagsintervju i dag.

– Det kommer inte att vara lukrativt att driva en privat skola i Norge. Anledningen till att vi vill ha det, är att vi vill ha dem som tänker alternativt, säger Erna Solberg.

Stora privata koncerner som vill driva skolor i vinstsyfte är inte intressanta för Norge. Det säger alltså Höyres partiledare Erna Solberg, som inte vill se skolan som en marknad.

Skolan ska fortsatt vara ett offentligt ansvar, säger hon.

I Norge går 98 procent av alla barn i kommunala skolor. De enda friskolor som tillåts i dag är vissa med alternativ pedagogik eller religiös inriktning.

Det högerledaren efterlyser är fler pedagogiska alternativ.

Antingen ska de nya friskolorna drivas av stiftelser eller organisationer.

All eventuell vinst måste plöjas ner i skolverksamheten. Annars ska skolan förlora sitt tillstånd.

Dessutom ska en ny skola bara få etableras om den inte hotar den kommunala skolan.

– Vi menar att vi ska ge valfrihet till folk. Och det blir inte valfrihet om en ny friskola undergräver så mycket för den kommunala skolan att den inte kan drivas vidare, säger Erna Solberg.

När en ny ansökan om att öppna en friskola ska behandlas kommer kommunen få yttra sig över konsekvenserna. Det slutliga beslutet ska sedan fattas av det norska skolverket, Utdanningsdirektoratet.

– Det blir Utdanningsdirektoratet som i så fall säger att du inte får lov till det. Men lagen kommer att ge kommunerna rätt att uttala sig om huruvida det går att fortsätta driva en kommunal skola eller inte, säger Erna Solberg, partiledare för norska Höyre.