Ojämn könsfördelning på högskola

Könsfördelningen på Mälardalens högskola är fortfarande mycket ojämn, även om det blivit något bättre sen förra året. Det visar en undersökning som högskolverket har gjort.

Läsåret 2000/2001 gick 44 procent av studenterna på Mälardalens högskola på kurser med mycket ojämn könsfördelning, medan det föregående läsår var 47 procent. Bara var femte student går på kurser med jämn könsfördelning. Till viss del kan sen ojämna könsfördelningen bero på att nära 60 procent av Sveriges studenterna är kvinnor.