Polhemselever har högst frånvaro

Polhemsskolans gymnasium i Gävle är den skola som har den högsta elevfrånvaron i hela kommunen. Gymnasieelevernas frånvaro var i genomsnitt 130 timmar per elev och läsår - omräknat innebär det att skolan under förra året hade tomma skolbänkar i över 200 000 timmar.

95 gymnasieelever fullföljde inte utbildningen, och 14 elever har fått sluta på grund av för hög frånvaro. Av dem var ett flertal flickor som blev gravida och födde barn.

Anledningen till den höga frånvaron är enligt skolan att många gymnasieelever på Polhemsskolan har hamnat där som ett andra eller tredje val, och inte har haft motivationen att fullfölja utbildningen.