"Skollagen en papperstiger i biblioteksfrågan"

1:26 min

Bristen på skolbibliotek har diskuterats de senaste veckorna. En lag från 2011 slår fast att alla elever ska ha tillgång till ett skolbibliotek men många skolor bryter fortfarande mot lagen. Men skolbiblioteksröran är inte ny. Skolbiblioteken har på olika sätt reglerats det senaste århundradet men bristerna kvarstår likväl, visar en ny rapport från Svensk Biblioteksförening som presenteras idag när biblioteksbranschen möts på sina årliga Biblioteksdagar. Niclas Lindberg är generalsekreterare i föreningen:

- Det är bedrövligt att det ska ta så lång tid för att det ska hända någonting på riktigt. Skollagens komplettering om skolbiblioteken har ju blivit en papperstiger, hälften av landets skolbarn har inte tillgång till ett bemannat skolbibliotek. Samtidigt vet vi att läsförståelsen sjunker, läsningen sjunker och informations- och mediekunnigheten påverkas av att man inte har ett skolbibliotek. Det är en allvarlig situation, det är inte bara att det är gulligt att ha ett skolbibliotek. Det här är på allvar, säger Niclas Lindberg.

Niclas Lindberg tror att ekonomin ligger bakom lagtiftarnas luddiga formuleringar genom åren.I skollagen från 2011 står det att alla elever ska ha tillgång till ett skolbibliotek men man går inte in på vad det betyder egentligen. En undersökning från i fjol visar att hälften av landets elever saknar tillgång till ett bemannat skolbibliotek. En av sex elever saknar helt skolbibliotek.

Frågan om vem som ska arbeta på biblioteken har också förblivit olöst genom åren. I många skolor har det varit och är fortfarande så att biblioteket sköts av lärarna. Det är räcker inte menar Svensk Biblioteksförening.

- Om det är någonting man vet när man har tittat på framgångsrika skolbibliotek så är det att när man har ett samarbete mellan en pedagog å ena sidan och en skolbibliotekarie å andra sidan då får man ut de fulla effekterna av skolbiblioteket, säger Niclas Lindberg.

Svensk biblioteksförening listar i sin rapport ett antal åtgärdspunkter. Bland annat behövs det extra stimulans från statens sida för att en bättre standard ska kunna uppnås inom en överskådlig tid. Bemanningen behöver också granskas och göras nått åt.