Rekordbeslag av olagliga fiskenät

1:33 min

Islossning i Norrbottens skärgård innebär också att länsstyrelsen drar igång sin fisketillsyn i Bottenviken.

Förra året gjordes rekordmånga beslag av nät som låg olovligt utplacerade och Länsstyrelsen har på senare tid skärpt bevakningen mot olovligt fiske.

– Vi gör betydligt mer tillsyn i dagsläget jämfört med för ett par år sedan, berättar länsfiskekonsulenten Dan Blomkvist.

Förra året beslagtogs över tre kilometer nät som låg på olovliga platser i Norrbottens skärgård. 2006 infördes den så kallade tremetersregeln, som innebär att det inte är tillåtet att lägga ut nät på platser som är grundare än tre meter på våren och hösten. Regeln tillkom för att skydda den hotade havsöringstammen, som under höst och vår huvudsakligen uppehåller sig i de grunda skärgårdspartierna.

– Tremetersregeln är biologiskt motiverad och går att kontrollera, så vi har starka anledningar att göra kontroller. Det handlar om att skydda den vilda havsöringen som bedömts vara utrotningshotad, säger Dan Blomkvist

Hur upplever du att regeln efterföljs?

– Det är en bra fråga. Vi tog betydligt fler nät förra året än året innan. Frågan är om det tjuvfiskas mer eller om våra tillsyningsmän har blivit duktigare. Jag tror båda delarna spelar in, säger Dan Blomkvist.