Alhem fortsatt överåklagare

Regeringen beslutade idag att förlänga Sven-Erik Alhems förordnande som överåklagare över Skåne och Blekinge.
Den sista juni har Alhem varit överåklagare i sex år, men nu är har förtroendet förlängts med ytterligare tre år.