p4 morgon

Bidöden - ett hot mot mänskligheten

8:25 min

Det är många bisamhällen som har dött ut. Virus och kvalster är hotet mot bina samtidigt som det har varit en kall och hård vinter. Pengar har satsats både från EU och svenska staten och förhoppningsvis kan det bli ett biinstitut i Skaraborg med forskning.

Nu börjar insekterna vakna till liv, men alla mår långt från bra. Bina har upplevt en svår tid och om bina försvinner kan mänskligheten på jorden dö ut.

– Vi har exeptionella vinterförluster av bin iår, omfattningen är mycket stor. Det säger Arne Johansson, biodlare från Väring.

Hotbilden förändras hela tiden och nya kvalster kommer som hotar bina och sprider virus. Det får konsekvenser för hur vi måste behandla våra bin så att fler överlever. 78 % av livsmedelsproduktionen inom EU är beroende av pollinerande insekter.

– Vi måste höja kunskapsnivån och forska mer om bina, säger Arne Johansson.

Just nu tas det fram en förstudie som ska vara klar till sommaren som kan resultera i ett biodlarcentrum i Skaraborg. Där ska det bedrivas forskning och utbildning om våra bin.

Hushållningssällskapet i Skaraborg har fått i uppdrag av länsstyrelsen, kommunförbundet Sjuhärad och Greentech Park i Skara att titta närmare på hur vi kan rädda våra bin.

– Jag tror att vi kommer att klara att rädda de tama bina, värre är det med de vilda bina, säger Arne Johansson.