بسیاری از شکایت‌های رسیده به ناظرعالی منع تبعیض، بی‌نتیجه رها می‌شوند

سال گذشته، بیش از ١٨٠٠ شکایت مربوط به تبعیض بدست این اداره دولتی رسید، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که تنها دودرصد از این شکایت‌ها به صدورحکم منجر شد. ناظرحالی منع تبعیض در گذشته نیز به دلیل اینکه بسیاری از شکایات را بدون بررسی رد می‌کند، مورد انتقاد قرار گرفته است.

فنک علی که در کردستان عراق به عنوان پزشک کار می‌کرد، با اینکه تحصیلات خود را در سوئد تکمیل کرد، نتوانست کارت نظام‌پزشکی خود در سوئد را دریافت کند. او این امر را تبعیض در بازار کار تلقی کرد و شکایتی را برای ناظر عالی منع تبعیض فرستاد اما این اداره شکایت او را کنار گذاشت.

فنک علی به بخش خبر رادیو سوئد می‌گوید که از ناظر عالی منع تبعیض ناراحت و ناامید شدم چرا که احساس من این بود که مورد تبعیض و یا نابرابری قرار گرفته‌ام.

ناظرحالی منع تبعیض در گذشته نیز به دلیل اینکه بسیاری از شکایات را بدون بررسی رد می‌کند، مورد انتقاد قرار گرفته است.

مارتین مورک مدیر بخش قضایی این اداره به رادیو سوئد می‌گوید که دلیل این انتقادها را درک می‌کند. او اضافه می‌کند که باید توجه داشت که برطبق وظیفه‌ای که بر عهده این ناظر گذاشته شده است، آنها تمامی پرونده‌ها را بررسی نمی‌کنند بلکه تنها مواردی که می‌تواند بسیار تعیین کننده باشد را دنبال می‌کنند. او اضافه می‌کند که اگر ده شکایت مشابه بدست آنها برسد، شاید تنها یکی از آنها را به پیش ببرند.

اما این توضیحات برای فنک علی قابل قبول نیست. او تاکید می‌کند که دیگر هرگز شکایتی به این اداره نخواهد فرستاد. او می‌گوید فرستادن شکایت به ناظرعالی منع تبعیض، تنها وقت تلف‌کردن است و ارزش امتحان کردن را ندارد.