کمک‌های دولتی به مناطق فقیر و مهاجرنشین، بی‌اثر است

دولت برطبق برنامه خود، قرار است ١٠٠ میلیون کرون به ١٥ منطقه‌ی ضعیف اقتصادی کمک مالی کند. این مناطق با بیشترین مشکلات بیکاری و تعداد بالای مهاجران روبرو هستند. اما انتقاد به این برنامه از هم‌اکنون بالا گرفته است. منتقدین عقیده دارند که این کمک‌ها آنقدر کوچک است که هیچ تاثیری در این مناطق نخواهد گذاشت.

پتر لوبری معاون امور اداری کمون هسله‌هولم شهر بوروس که یکی از این مناطق ضعیف اقتصادی‌ست به رادیو سوئد می‌گوید که این کمک مالی بی‌تاثیر خواهد بود.

ما مشکلات بزرگی مانند فاصله طبقاتی در مدارس داریم، شهروندان حتا در اتاق انتظار درمانگاه‌ها هم با هم نمی‌نشینند، بازار کار به دودسته تقسیم شده و حالا می‌خواهند چند میلیون کرون به بوروس بدهند و تصور می‌کنند که همه تبعیض‌ها را می‌توانند حل کنند. این پول مانند یک شوخی‌ست، برای حل کردن مشکلات ساختاری درازمدت،چند میلیون کرون در اینجا و آنجا کافی نخواهد بود.

بر طبق برنامه کمک مالی دولت به کمون‌های ضعیف، این کمون‌ها هر چه بیشتر برای رفع تبعیض و جدایی شهروندان خود تلاش کنند، پول بیشتری نیز دریافت می‌کنند. اریک اولن‌هاگ وزیر امور هم‌پیوستگی به اکوت، بخش خبر رادیو سوئد می‌گوید که این کمک‌مالی تنها اقدام دولت برای رفع تبعیض و فاصله طبقاتی نیست، اما می‌تواند روند منفی این مناطق را عوض کند.

او اضافه می‌کند که برای یافتن راه‌حل‌های دیگری که امید به آینده را در این مناطق افزایش دهد تلاش می‌کنند. ایده این کمک مالی این بود که از طرف دولت نشان دهیم که این مناطق ضعیف و فقیر را می‌بینیم و برای رفع مشکلات آنها تلاش می‌کنیم.