Krav på narkotikafritt Gotland

Gör Gotland till en narkotikafri ö !
Det kräver de båda kommunalråden Lena Celion moderaterna och Hans Klintbom centern. De ansluter sig därmed till kravet som tidigare framförts av socialdemokraterna på Gotland.
Celion och Klintbom nås ständigt av rapporter om det ökade narkotikamissbruket här på Gotland, var tionde 16-åring här på ön har numera provat narkotika. Kommunen har under några år satsat resurser på ett projekt för att informera ungdomar och föräldrar om droger. Men vi måste nu gå vidare och ta ytterligare krafttag mot narktotikan och arbeta för att göra Gotland narkotikafritt, tycker de båda kommunalråden.