30 varslas i Kristinehamn

Företaget GE Energy i Kristinehamn har varslat 30 anställda om uppsägning. Det betyder att arbetsstyrkan vid företaget halveras.
Företagsledningen aviserade om neddragningar i December och nu har beslut tagits om att förändra verksamheten. Kristinehamnsföretaget tlllverkar vattenturbiner och marknaden bedöms vara fortsatt mycket svag. Ett antal anställda har erbjudits nya arbeten inom General Electric koncernen eller hos olika samarbetspartners utanför Kristinehamn.De som inte erhållit nya arbeten har erbjudits avgångsvederlag.