Elever vill ha mer inflytande

Högstadieeleverna på Gotland tycker inte att de har tillräckligt mycket inflytande över sin situation i skolan. Det visar en enkät som har gjorts bland åttondeklassarna i sju skolor på ön.
I enkäten har eleverna också fått svara på om de känner sig trygga i skolan, och om de är nöjda med undervisningen och skolmiljön. Högst betyg får tryggheten i skolan: 92% av eleverna känner sig trygga. Lägst betyg får alltså elevinflytandet: bara 69 % känner att de kan påverka situationen i skolan. 84% är nöjda med undervisningen och 78% är nöjda med skolmiljön. Jämfört med förra årets undersökning har antalet elever som är nöjda med undervisningen och elevinflytandet minskat. Däremot är eleverna mer nöjda med skolmiljön i årets undersökning jämfört med förra året.