P4 kollar kultur

Dans är satt på undantag i Jämtlands län

1:33 min

Det finns ingen danskonsulent i Jämtlands län och under de senaste åren har Länskulturen knappt haft något utbud av dans alls. Däremot satsas det på konsulenter inom andra estetiska områden.

Länskulturen har konsulenter inom musik, hemslöjd, teater och film men flera invånare tycker att det saknas en danskonsulent, en av dem är dans- och rytmikläraren Ulrika Karlsson.

– En danskonsulent skulle kunna visa på att bredda dansen så att det inte bara blir pardans eller showdjazz. Det finns så mycket mer och man kan använda det på så många sätt, förklarar hon.

Vad skulle det innebära för länsinvånarna om vi hade en danskonsulent?

– Jag tror att fler skulle få upp ögonen för dans, inte bara pardans som är så stark ändå i Jämtland, utan också scenisk dans och olika stilar som finns där. Fler skulle vilja börja dansa och gå och se på dans. Man skulle använda dans mer i skolorna, få upp intresset för dans generellt och se möjligheter vad man kan göra med dans, säger Ulrika Karlsson.

En som är med i landstingsstyrelsen och som under flera års tid har bestämt om resursmedel till länskulturen och just dans, är Robert Uitto, regionråd i Regionförbundet, som numera fördelar pengarna till Länskulturen.

– Det har varit en prioriteringsfråga, det har inte funnits ekonomiskt utrymme. Skulle man ha prioriterat just dansen, skulle vi få prioritera bort andra saker.

Sedan 2012 pågår ett treårigt projekt för att stärka dansen i Jämtland. Det innebär bland annat att femteklassare får se en dansföreställning och får en danslektion. Men någon danskonsulent finns inte i sikte.

Linnea Olsson

Behövs det satsas mer på dansen i länet, vad tycker du? Kommentera gärna!