Fler barnlösa får hjälp

Allt fler provrörsbefruktningar på Gotland ger lyckade resultat, sedan kvinnokliniken fått mer resurser.
Resultatet hittills är sju födda barn och tolv som är på väg. Metoden som används kallas för IVF, och den görs nu helt kostnadsfritt, till skillnad från tidigare då den kostade nära 25.000 kronor. Väntetiden för att få en IVF-behandling på kvinnokliniken är drygt ett halvår.