Minskad budget för klimatvård

Klimatvårdens budget har halverats.
Tidigare har anslaget varit på 5,3 miljoner kronor. Nu får de endast 2,6 miljoner kronor, vilket kan betyda att många patienter som bland annat har psoriasis eller reumatism inte får den vård de behöver. Kur- och klimatvård är vård som ges utanför landstinget i ett lämpligare klimat, exempelvis i ett varmare land eller i torr högfjällsluft beroende på sjukdom och besvär.