Hotellpriserna upp i Skåne

Priserna på hotell och restauranger har ökat mer i Skåne än i  resten av landet under de senaste åren.
Statistiska centralbyrån (SCB) har på uppdrag av regeringen gjort prismätningar för att belysa effekterna av Öresundsförbindelsen och integrationen mellan Skåne och Själland. Hotellpriserna har stigit med närmare 9 procent i Skåne sedan bron öppnade. Priserna på småhus har stigit med 11 procent mot 9 procent i resten av Sverige. Kläder och skor har däremot blivit relativt sett blivit billigare i Skåne. SCB-rapporten innehåller också en jämförelse mellan priserna i Köpenhamn och Skåne. Livsmedel är 12 procent billigare i Skåne, kläder och skor 6,5 procent billigare. Varor som det däremot kan löna sig att köpa på den danska sidan Öresund är verktyg, hemelektronik samt radio, tv och foto.