Utgrävningar väntar i Trosa

Det kan bli arkeologiska undersökningar i Trosa. Arkeologiska institutionen vid Stockholms universitet har ansökt hos Länsstyrelsen om att få göra undersökningar vid fornlämningar efter Trosa medeltidsstad.
Universitet vill också dyka i Trosaån för att försöka hitta spår av hamnanläggningar och broar. Det är doktorand Bertil Ohlberger som vill utföra grävningar som grund för en avhandling om den medeltida staden Trosas uppkomst och fall.