Oljeutvinning viktig fråga på Arktiska rådets bord

2:12 min

I morgon tar det svenska ordförandeskapet i Arktiska rådet slut i samband med ett möte i Kiruna. Den kanske hetaste frågan handlar om oljeutvinning i regionen och nu kräver ett 20-tal urfolksorganisationer ett totalförbud mot att borra efter olja i Arktis till havs.

Bill Erasmus företräder ett urfolk i norra Kanada och kommer sitta med vid förhandlingarna i morgon och motiverar kravet på ett oljeförbud:

– Ett förbud mot oljeutvinning till havs och den landbaserade utvinningen i Arktis får bara ske i samtycke med urfolket i regionen.

Kravet kommer från ett drygt 20-tal urfolksorganisationer från de åtta arktiska länderna. Det förs nu fram i Kiruna, dagen innan Sveriges tvååriga ordförandeskap i Arktiska rådet tar slut.

Bill Erasmus bär en traditionell svart väst med fransar och broderade blommor på axlarna, typisk för just Dene-folket i norra Kanada, som bland annat livnär sig på renskötsel, jakt och fiske.

En framtida oljeolycka hemma skulle påverka både naturen och oss människor, säger han.

– Vi är alla beroende av näringskedjan och ekosystemet, säger Bill Erasmus.

Hur ett eventuellt oljeutsläpp i det så biologiskt känsliga och svårarbetade Arktis ska bekämpas är också en av huvudpunkterna på Arktiska rådets möte här i Kiruna i morgon.

De åtta medlemsländernas utrikesministrar, från Norden, Ryssland, Kanada och USA, ska då försöka enas om ett bindande gemensamt avtal om vilken beredskap som ska finnas om oljeolyckan är framme.

Tre-fyra års världskonsumtion av olja tros ligga dolt i Arktis, men mötet till trots har det paradoxalt nog kommit flera tecken de senaste åren på att intresset för regionen bland oljebolagen har svalnat och en del bolag har ställt in planerade satsningar i Arktis.

Det är dels till följd av BP-olyckan i Mexikanska golfen för några år sedan men framförallt på grund av lönsamheten i den alternativa skifferoljan i USA. Det säger Mikael Höök, expert när det gäller globala energiresurser vid Uppsala universitet.

– Oljebolagen har börjat kika mot andra regioner, tidigare var Arktis den självklara framtida frontregionen som alla ville mot, men nu har man börjat se att det finns andra alternativ som också börjar bli intressanta. Oljeindustrin är pragmatisk och man går dit där det är enklast att få upp sakerna, säger Mikael Höök, universitetslektor vid Uppsala universitet.