Svenska inkomstklyftor ökar mest inom OECD

Sverige är det land, bland OECD:s 34 medlemmar, där inkomstklyftorna ökar snabbast, visar en ny rapport från den ekonomiska samarbetsorganisationen.

Enligt rapporten ökar den relativa fattigdomen mest i Sverige, samtiidgt som den rikaste tiondelen av befolkningen har fått mycket mer än andra, skriver Svenska Dagbladet.

Sverige har halkat från från första till fjortonde plats i rangordningen över jämlika OECD-länder, enligt rapporten.