Kungen inviger nya IP

Sveriges kung, Carl XVI Gustav kommer att inviga den nya idrottsparken i Sundsvall söndagen den nionde juni.
Invigningen kommer att vara öppen för allmänheten olika artister kommer att uppträda. Idrottsparken har genomgått stor ombyggnad och fått helt nya läktare, nya serviceutrymmen och nya kontorslokaler.