Inkomstklyftorna större än någonsin

7:14 min

Inkomstklyftorna ökar i Sverige.

Runt fem procent av de svenska hushållen tjänar hälften av en normal medelinkomst, visar en färsk rapport från OECD.

– Det här stämmer väl överens med de siffror som vi fått fram vid våra undersökningar, säger Hans Heggeman på statistiska centralbyrån, SCB.

De flesta i Sverige har fått det bättre under de senaste decennierna, men samtidigt ökar inkomstklyftorna i snabb takt, enligt OECD-rapporten.

Sverige är det land av de 34 OECD-länderna där inkomstspridningen ökat snabbast.

Vid en rangordning bland länderna hamnar Sverige på fjortonde plats från att 1995 ha haft de minsta inkomstskillnaderna inom OECD.

– På kort sikt har kanske jobbskatteavdraget haft störst inverkan på inkomstklyftorna, säger Hans Heggemann på SCB till P1 Morgon.

OECD:s siffror förvånar inte Hans Heggeman. Utecklingen mot ökade inkomstklyftor har pågått under många år. Det har SCB:s siffror visat.

– Klyftorna har ökat sedan 1970-talet, då vi kanske hade den jämnaste inkomstfördelningen mellan hushållen. Men sedan dess har alltså klyftorna sakta men säkert ökat, säger Hans Heggeman.