Södermalmshemmet har vidtagit åtgärder efter kritik

Södermalmshemmet i Örebro har nu tagit Socialstyrelsens tidigare kritik på allvar, vidtagit åtgärder och får godkänt av Socialstyrelsen i ett uppföljningsbeslut.

En tidigare anmälan i mars gällde upprepade brister i omsorgen och bemötandet av de enskilda på en avdelning på Södermalmshemmet. Nu har bland annat en omfördelning av resurser skett i personalgruppen, och man har också haft så kallade "uppstartsdagar" och utbildning. Man fortsätter också aktivt med förändringsarbetet enligt ett svar till Socialstyrelsen.