Fiskvecka i P4 Västerbotten

Långsammare vatten ger gladare fiskar

5:30 min

Fram till 70-talet byggdes naturligt slingrande bäckar och åar här i vårt län om till mer raka kanaler så att skogsindustrins stockar kunde flyta fram snabbare.

Bland annat stenar i Vindelälvens biflöden togs bort och det var inte bra för öringen, men dom senaste åren har fiskarna fått en ny chans då bäckarna repareras.

Johanna Gardeström leder arbetet med att få bättre en bättre livsmiljö för fisken i Vindelälven.