Stort behov av skolpersonal

Det behövs 1200 nya tjänster inom barnomsorg och skola i Eskilstuna de kommande tio åren. Det bedömningen gör barn- och utbildningsförvaltningen
Bland annat väntas antalet elever öka och många anställda kommer att gå i pension. För att göra det lättare att rekrytera och behålla lärare och annan personal och öka personalens kompetens har kommunen tagit fram en plan för detta. Kommunen vill bland annat satsa på fortbildning på bred front.