Risk för bostadsbubbla

1:32 min

Regeringen måste ta ett samlat grepp om bostadspolitiken. Den uppmaningen kommer från Finanspolitiska rådet, som varnar för att det finns en risk för en bostadsbubbla.

– Det finns alltid en risk för en bostadsbubbla när man har haft en så långvarig och envis uppgång i bostadspriserna, som vi haft i Sverige sedan mitten på 1990-talet, säger Finanspolitiska rådets ordförande Lars Jonung.

Risken för en bostadsbubbla är inte överhängande. Men de svenska bostadspriserna kan vara övervärderade med upp till 20 procent, enligt en expert som Finanspolitiska rådet har anlitat. Det kan innebära en fara för den svenska ekonomin, enligt rådets ordförande Lars Jonung.

Han uppmanar finansminister Anders Borg att agera.

– Han kan se över ränteavdraget och vad som kan vara en lämplig beskattning av fastigheter. Han kan se över andra åtgärder, som kan dämpa bankernas benägenhet att låna ut till bostadsköp, säger Lars Jonung.

Regeringen får i stort sett godkänt för den ekonomiska politiken av Finanspolitiska rådet, som ändå sätter flera bockar i kanten. En gäller överskottsmålet för statens finanser. Det kommer inte att nås på flera år och därför måste regeringen nu presentera en tydlig plan för hur överskottsmålet ska nås. Annars undergrävs trovärdigheten för det finanspolitiska ramverket.

– Det är inte så att vi menar att finanspolitiken har spårat ut i dag. Den är väl avvägd. Men det krävs, när vi ser framåt några år, att regeringen lägger upp en plan för hur man ska nå överskottsmålet, säger rådets ordförande Lars Jonung.

Finansminister Anders Borg däremot anser att regeringen upprätthåller ramverket med överskottsmålet.

Det är rimligt att ha ett lägre sparande under en tid, när arbetslösheten är så hög, men när ekonomin stabiliseras om några år kommer det att bli en åtgång till en procents överskott i de offentliga finanserna, enligt Anders Borg.