Regeringen ska råda över försvarets vapeninköp

2:08 min

Regeringen vill nu skärpa styrning av försvaret som krävt mer pengar på sikt för inköp av vapen, fartyg och fordon. Därför tillsätts i dag en utredning om hur regeringen ska kunna bestämma vilket materiel som behöver köpas in på lång sikt, i stället för Försvarsmakten.

– Idén är att få bättre processer för hur man planerar materielinvesteringarna och att man ser helheten. Då blir det också lättare att vara tydlig när man prioriterar mellan olika investeringar, säger Karin Enström (M), försvarsminister.

Då skulle regering och riksdag tydligare kunna plocka in och plocka ut vilka vapen som ska ligga i den här ramen?

– Ja, det ingår i strategisk styrning. Att kunna ta helhetsgreppet, kunna göra prioriteringar och vara tydligare mot myndigheterna.

I dag lägger Försvarsmakten själv upp en tioårig plan för vilka vapen och vilken utrustning som behövs och det är den planeringen som utredningen ska föreslå en förändring av, så att det i stället är regeringen som lägger upp den långsiktiga ramen och alltså kan välja mellan olika köp.

I dag får regering och riksdag ta ställning till enskilda vapenköp när det blir aktuellt i stället för den långsiktiga helheten och det är det som blir fel, menar Karin Enström.

Försvarsmakten menar att det fattas miljardbelopp i budgeten för materielinköp från 2015 om försvarsförmågan ska behållas och krävt mer pengar, eller att politikerna ska bestämma vad som ska väljas bort.

Med förändringen som utredningen ska titta på skulle regeringen bestämma vilken utrustning som behövs och då låta de ekonomiska ramarna "vara styrande för processen" som det står i direktiven.

– Förhoppningen är att med den här nya modellen ska vi bättre kunna styra materielinvesteringar, säger Karin Enström.

Men är det inte försvarets behov som ska vara avgörande för vad som köps in?

– Det är ju så att det är de operativa behoven som är styrande för vilken typ av materiel vi ska investera i. Men självklart kommer det alltid finnas en ekonomisk ram.

För att regeringen ska klara att fatta de här besluten ska utredningen se om regeringen kan få hjälp med analysen från annat håll men Försvarsmakten och Försvarets Materielverk ska också vara med i diskussionen inför besluten.

Regeringens förhoppning är att förändringarna ska leda till att vapensystem som beslutas snabbare ska komma ut på förbanden.

– Om vi har en helhetssyn är det lättare att ställning till delarna i en helhet efter hand, säger Karin Enström.