Grafik: Kraftigt ökad risk för självmord bland unga med aktivitetsersättning