Vrak från 1400-talet identiferat som Gribshunden

1:29 min

Ett skeppsvrak som hittades utanför Ronneby för trettio år sedan, är verkligen det kända danska 1400talsskeppet Gribshunden - det menar professorn i marinarkeologi Johan Rönnby som dykt på vraket i veckan - ett vrak som är helt unikt i sitt slag i världen.

Det kungliga stabsskeppet Gribshunden sjönk utanför Ronneby någon gång kring år 1495, då en dansk flotteskader var på väg till Kalmar för att förhandla med Sverige om detaljerna i den Kalmarunion som då förenade länderna.

De historiska källorna berättar om hur skeppet fattade eld, antingen på grund av en explosion eller under matlagningen i byssan.
Sedan dess har skeppet legat på bottnen i skärgården utanför Ronneby. På 1970-talet upptäcktes det av sportdykare, och misstankar har länge funnits att det varit den danske kungens krigsfartyg, men det är alltså först nu, efter att marinarkeologen Johan Rönnby och hans kollegor undersökt vraket i veckan, som man säger sig vara säkra på att det faktiskt är Gribshunden.

Det är ett unikt exempel på hur de första moderna krigsfartygen kan ha sett ut. Hon var kravellbyggd, alltså med borden liggande tätt mot varandra på högkant, och betydligt större än av forskarna antagit att medeltida krigsfartyg brukade vara.