Sjukregler för psykisk ohälsa ses över

1:54 min

Allt fler sjukskrivs på grund av psykisk ohälsa.

Det är nu den vanligaste orsaken till sjukskrivning.

Därför har regeringen gett Inspektionen för socialförsäkring i uppdrag att undersöka hur reglerna i sjukförsäkringen fungerar för de med psykiska diagnoser.

Från att problem med muskler och leder länge varit den främsta orsaken till sjukskrivning är det alltså nu psykisk ohälsa som leder till flest sjukskrivningar.

Av alla som är sjukskrivna nu har 40 procent en psykisk diagnos och andelen ökar hela tiden.

Sedan några månader har Försäkringskassan i uppdrag att se varför det ser ut så här och vilka det är som blir sjukskrivna.

Och idag säger Ulf Kristersson till Dagens Nyheter att även inspektionen för socialförsäkring, ISF ska utreda hur reglerna för sjukskrivning fungerar för den här gruppen.

Problemet enligt Ulf Kristersson är att sjukskrivningarna riskerar att bli långa och att det inte är säkert att det hjälper att vara hemma utan tvärtom kan leda till att det blir svårare att komma tillbaka till arbetet.

- Då måste vi titta på om vi kan göra något mer preventivt, om vi kan fungera på ett annat sätt, kanske till och med komma in tidigare så att det går att undvika själva sjukskrivningen och ändå få rätt hjälp.

Regeringen har ju skjutit till en hel del pengar på rehabiliteringsgarantin som bland annat riktar sig till psykiskt sjuka, har de satsningarna varit fel?

- Nej, det finns tvärtom en intressant lärdom där, att insatserna med KBT, kognitiv beteendeterapi har visat sig fungera bra om de sker före sjukskrivning, men inte alls lika bra efter sjukskrivning och det ger skäl att undersöka om vi kan vara mer preventiva i hela sjukförsäkringen.