Åtal mot Birka Energi ogillades

Göta Hovrätt följde tingsrättens dom och ogillade åtalet mot Birka Energi för översvämningarna i Klarälvsdalen 1995.
Åklagaren överklagade domen i Örebro tingsrätt, som kom för ett år sedan och även i hovrätten hävdade han att Birka Energi, dåvarande Gullspångs Kraft, hade tillräckligt mycket information för att förstå att en översvämning var på gång. Åklagaren menade att de skulle ha tappat Höljesdammen tidigare och även varnat allmänheten via räddningstjänsten. Men hovrätten gör samma bedömning som tingsrätten, som menade att kraftbolaget följt de anvisningar som finns i vattendomen när det gäller hur vattennivån ska regleras. Enligt hovrätten kan bolaget inte heller anses ha agerat oaktsamt, eftersom den kraftiga nederbörden kom överraskande.