Fisknät dödsfälla för Östersjöfåglar

Fler fåglar drunknar i fisknät i Östersjön än någon annanstans i världen, enligt en studie av forskare vid organisationen Birdlife International.

Totalt beräknas runt 76 000 fåglar dö i näten i Östersjön varje år.

I hela världen beräknas 400 000 fåglar drunkna i näten. Det innebär att Östersjöns havsfåglar är oerhört hårt drabbade jämfört med havsfåglarna i andra delar av världen.

-Det beror säkert på att en stor del av fisket i Östersjön bedrivs i mycket grunda vatten under vinterhalvåret vid samma tid som stora mängder övervintrande fåglar vistas där, säger Anders Wirdheim vid Sveriges Ornitologiska Förening (SOF).

Forskarna bakom studien - som bygger på analyser av rapporterade bifångster från alla hav - skriver att 148 arter av havsfåglar är utsatta för fiskenät. Värst drabbade, relativt sett, är sillgrissla, spetsbergsgrissla, fyra arter av pingviner, samt bergand och alfågel.

Forskarna påpekar också att deras beräkning av antalet dödade fåglar är en minimisiffra. I många havsområden är rapporteringen av bifångster bristfällig.

Den värst drabbade arten i Östersjön är alfågeln. Om döden i fisknäten är ett allvarligt problem är okänt. Men det är känt att den övervintrande populationen i Östersjön minskade kraftigt, från 4,2 till 1,5 miljoner alfåglar, mellan 1992 och 2009.

– Födobrist är kanske den viktigaste orsaken, men man ska nog inte underskatta betydelsen av att tiotusentals fåglar dör i näten årligen, säger Wirdheim.

Ornitologerna efterlyser nu hårdare regler för fisket, exempelvis förbud mot torskgarn på grundare vatten än 30 meter under vinterhalvåret.

-Det handlar om att undvika de känsligaste platserna under den mest känsliga perioden på året. Det skulle inte kosta yrkesfiskarna särskilt mycket, med tanke på att de ändå inte fångar någon fisk där vid den tiden på året, säger Wirdheim.

TT