Kräver bättre madrasser för att undvika trycksår

2:05 min

Problemen med trycksår hos svenska patienter i sjukvården fortsätter. För första gången offentliggör nu Sveriges kommuner och landsting, SKL, vilka sjukhus som ligger bäst och sämst till. 

Den senaste mätningen visar att på vissa sjukhus är mer än en tredjedel av patienterna drabbade.

– Ja, det är för höga siffror. Men man måste ju också titta på vilka patienter som är inskrivna på sjukhuset vid det tillfället. Det kan ju vara en stor andel av sköra, äldre patienter, säger Eva Estling, projektchef vid SKL.

Under den första veckan i mars granskade SKL 15 000 patienter på svenska sjukhus. Och man fann att 15 procent eller var sjätte hade trycksår.

Men andelen med sår varierade kraftigt. På en handfull sjukhus var det mer än en tredjedel av patienterna som drabbats, medan andra sjukhus bara hade några få procent.

Och det är svårt att veta exakt varför det skiljer sig så mycket, enligt Eva Estling.

– Det är ju lite svårt att säga, därför måste vårdgivarna själva analysera sina resultat och utifrån det vidta förbättringsåtgärder.

Nu vill SKL att vårdpersonalen tar frågan på allvar för det finns mycket kvar att göra, enligt Eva Estling.

– Det viktigaste är att identifiera riskpatienter, alltså de som löper en större risk att utveckla trycksår och ge dessa patienter förebyggande insatser i form av till exempel tryckreducerande madrasser och hälavlastningar och även lägesändringar i sängen.

Tryckavlastande madrasser finns för några tusenlappar, men enligt tidningen Dagens medicin finns madrasser som förebygger och avlastar bara i knappt hälften av landets sjukhussängar.

Tidigare beräkningar har visat att trycksåren belastar sjukvårdsbudgeten med miljarder varje år.

Nu ska SKL undersöka mer i detalj vad såren kostar per patient. För förutom det stora lidandet när såren drabbar redan multisjuka äldre så är det också en ekonomisk fråga i en redan ansträngd vårdekonomi:

– Det kostar för mycket. Det är ju så att gör man rätt från början och förebygger så blir ju alla vinnare, inte minst patienterna.