Ja till upprustning av E18

Nu har regeringen gett tillstånd enligt miljöbalken till den nya sträckningen av E18 mellan Lekhyttan och Adolfsberg.
Men regeringen ställer villkor att känsliga vattenmiljöer  och arter ska skyddas.
Men ansökan om att bygga en ny trafikplats vid Lekhyttan avslås, eftersom regeringen menar att Lekhyttans by har stora värden som riksintresse för kulturmiljövården. Regeringens beslut innebär att Vägverket nu kan gå vidare med projekteringen av den nya vägen mellan Lekhyttan och Adolfsberg.