Regeringen: Teleoperatörer ska tvingas bygga ut

2:11 min

Regeringen är missnöjd med teleoperatörernas löften om mobiltäckning. IT-ministern, Centerpartisten Anna-Karin Hatt, säger att det ofta handlar om falsk marknadsföring. Och nu ska operatörerna tvingas bygga ut överallt.

 – Täckningen måste räcka till, anser IT-minister Anna-Karin Hatt, och operatörernas löften om täckning som inte hålls måste få ett slut.

– Hittills har operatörerna inte hållit vad de lovat, de har visat upp väldigt generösa och skönmålande täckningskartor som konsumenterna märker inte stämmer med verkligheten, säger hon till Ekot.

Det är Post-och Telestyrelsen som får till uppgift att ta operatörerna i örat och se till att de tre stora nationella, och två mindre lokala, lever upp till full täckningsgrad. Och då handlar det inte enbart om glesbygd. Vissa delar av storstadsområdena har också dålig täckning och sirapsseg mobilsurf.

Regeringen tillsätter tre uppdrag för att förbättra mobiltäckningen. Post- och Telestyrelsen (PTS) får i uppdrag att kartlägga hur täckningen faktiskt ser ut genom stickprov. PTS ska även utvärdera mobiloperatörernas täckningskartor.

Dessutom ska myndigheten anordna dialogmöten regionalt i Sverige, tillsammans med operatörer, kommuner, kommunala bolag, länsstyrelser och andra aktörer, för att se hur utbyggnaden av mobilnäten fortskrider.

Kartläggningen av täckningen ska redovisas den 3 mars nästa år, dialogmöten ska hållas mellan den 30 maj och 20 december och stickprovsmätningarna ska pågå fram till den 28 juni.

Brister i täckningen är en utmaning över hela landet, enligt Hatt.

– Vita fläckar på operatörernas täckningskartor är en utmaning i glesbygd, medan det i storstäderna ofta är kapaciteten som inte hänger med. Man upplever att det mobila bredbandet fungerar ungefär som sirap när man ska använda det, säger Anna-Karin Hatt.

Regeringen vill därför ha en bättre bild av både hur täckningen och operatörernas utbyggnadsplaner ser ut. PTS ska ge sig ut i verkligheten med olika typer av mobiltelefoner och kontrollera hur täckningen ser ut i olika delar av landet och i olika miljöer.

– Vi behöver ha en samlad nationell bild som är oberoende av de bilder som operatörerna ger till konsumenterna i sina täckningskartor. Vi ska utvärdera det här och ha det som underlag, både för PTS fortsatta tillsynsarbete och för regeringen, säger Anna-Karin Hatt.