Återvandringsprojekt

Malmö stad, Landskrona kommun och Migrationsverket har fått 3,1 miljoner kronor ur Europeiska flyktingfonden för att starta ett projekt för frivillig återvandring till Balkanområdet.
Pengarna skall användas till information, juridisk rådgivning och ekonomiskt stöd åt de flyktingar som frivilligt vill återvända till sina hemländer. Bland annat kommer det att finnas en jurist på plats i Bosnien för att hjälpa de flyktingar som återvänder att få tillbaka sina egendomar.